حاميان مالي جامعه دامپزشكي حيوانات كوچك

(ISAVA)

Overview

Iranian Small animal Veterinary Association (ISAVA) founded in 2005 with the accreditation of government’s Interior ministry. The main purposes of this non-governmental organization is to establish a better relationship between small animal practitioners, improving the quality of companion animal medicine, and playing an effective role in facing the issues and problems of this field of veterinary practice

We have over 200 members by the end of 2014 and we are a member of the international community of small animal association called World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) with the web address of www.wsava.org . Our registration information in this International community can be observed in www.wsava.org/association/isava

Board meetings are held on a monthly basis to review the issues of the community members, pet clinics and hospitals, pharmacies and other related companies

آمار بازدید سایت

كاربران آنلاين
بازدید امروز
بازديد ديروز
بازديد هفته گذشته
بازديد ماه گذشته
بازدید کل
بیشترین بازدید

پوستر

  • کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک

  • 9th Countinuing Education Of WSAVA In IRAN

لطفا ثبت نام کنید

از تمامی اعضا و همکاران محترم صمیمانه تقاضا می شود جهت بروز رسانی اطلاعات در سامانه جدید جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک ، فرم ثبت نام را پر کرده و شماره عضویت جدید را دریافت فرمایید.
با تشکر فراوان


 *    فرم ثبت نام    *

تبلیغات----------------------------

جلسه ١٢ مرداد ماه
حاضرين جلسه: دكتر آل داود، دكتر گودرزي، دكتر بيطرف
١-با توجه به دو درخواست واصله از ٢ استان مختلف براي درخواست اعطاي نمايندگي مقرر گرديد پيش نويس مقررات و آيين نامه اعطاي نمايندگي توسط دكتر جباري زاده تهييه و در جلسات آينده آيين نامه اعطاي نماينگي تصويب گردد
٢-fast rejection مقالات توسط دكتر گودرزي و double check توسط اعضاي كميته علمي
٣- fast acceptance مقالات توسط دكتر گودرزي و double check توسط اعضاي كميته علمي
٤-مشخص شدن اعضاي داوران پانل هاي كنگره ششم
٥-چيدمان اوليه زمان بندي پانل هاي از ساعت ٩الي١٧